فروش زمین هکتاری تاپ ترین لوکیشن عباس آباد

 مازندران, سلمانشهر
آسانسور
پارکینگ
انـباری
اسـتخـر
سـونا
جـکوزی
وضعیت سند تک برگ
توضیحات
فروش زمین هکتاری بی نظیر
تاپ ترین لوکیشن شهر عباس آباد - بواریش
فاصبه تا دریا و جاده اصلی 10 دقیقه
به مساحت پنج هکتار
سند شش دانگ - جنگلی جلگه ای
کاربری زراعی
دارای آب و برق سه فاز و گاز 
دو هکتار باغ کیوی
دارای ساختمان و انبار 300 متر
قیمت هر متر مربع : 110 دلار 💲