زمین ییلاق آبپری 220 متر چشم انداز همیشگی جنگل

 مازندران, رویان
آسانسور
پارکینگ
انـباری
اسـتخـر
سـونا
جـکوزی
وضعیت سند قول نامه
توضیحات
‌فروش زمین🔥
فرصت طلایی خرید زمین در مازندران 💸💸
ییلاقات آب پری 🤗
روستای چالسیو 📍
دسترسی عالی 👌
این زمین در ارتفاع قرار داره و
چشم انداز همیشگی جنگل و داره 🌲
کوچه اختصاصی و بن بست 😍
داخل بافت آماده ساخت 💯
لوکیشن فوق العاده ✔
220 متر بر 10 👍