درباره همدیگه

درباره همدیگه

معرفی پلتفرم همدیگه

همدیگه بستر دیجیتال ارائه سرویس های تخصصی توسط دانشگاه‌ها به صنایع کشور است

مزایای عضویت در همدیگه:

  • دسترسی نامحدود به نیروی انسانی متخصص و اقتصادی
  • تامین، آموزش و نگهداری نیروی انسانی
  • برون‌سپاری پروژه‌ها
  • نظارت دائمی و تخصصی هسته علمی دانشگاه

سیستم جامع همدیگه مجموعه کاملی از ابزارهای ارائه خدمات و سرویس های متنوع و تخصصی توسط جامعه علمی کشور را برای صنایع فراهم نموده است. این باشگاه دیجیتال با ارائه خدمات متنوع از قبیل سرویس های اجتماعی، مدیریتی، تامین نیروی متخصص و مشاوره کسب و کار، نیاز صاحبین صنایع را در زمینه های ذکر شده تامین می‌نماید.